Що е то външна реклама?

„Външна реклама ли? В какъв смисъл? Улична? Или реклама извън страната?”.

Подобни въпроси, абсолютно резонни впрочем, понякога задават хората. Истината е, че понятия от рода на „външна търговия”, „външна политика” и пр., и техните значения, способстват думата „външен” да се разбира като „международен”…

И тъй…

Continue reading

Реклама – произходът на думата

Рекламата е специфичен вид дейност, който съпровожда човечеството от стари времена. Поне толкова стари, колкото е стар латинският език, от който произхожда терминът реклама.

Латинската дума reclamare означава „утвърждавам”, „възклицавам”, „викам”. Интересно е, че в романските езици – френски, италиански, испански – които са се развили на базата на латинския, думата за реклама е много различна от латинския корен. На френски за думата реклама се използва – publicité, на италиански – pubblicità, на испански – publicitad. В два от славянските езици – български и руски език – се използва дума, много сходна по звучене на латинската – реклама.

Continue reading