Що е то външна реклама?

„Външна реклама ли? В какъв смисъл? Улична? Или реклама извън страната?”.

Подобни въпроси, абсолютно резонни впрочем, понякога задават хората. Истината е, че понятия от рода на „външна търговия”, „външна политика” и пр., и техните значения, способстват думата „външен” да се разбира като „международен”…

И тъй…

Външна е всяка реклама, разположена на открито. Външните рекламни визии могат да бъдат позиционирани върху рекламни мрежи, фасади на сгради, калкани и покриви; върху билбордове, превозни средства на обществения транспорт, автомобили и пр.  Инструменти на този вид реклама могат да бъдат фасадните мрежи, платна, релефни и светещи букви, визии, изработени от фолио и пр.

Някои от изброените своеобразни направления във външната реклама изискват прилагането на монтажни, инженеро-технически и други видове специфични дейности.

Може да се каже, че външната реклама е своеобразният „глас на улицата” и е хармонична част (в общия случай) от декора на всеки град. Този вид реклама най-тясно и продуктивно взаимодейства с потребителите.

Едно от основните й предимства е, че работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Външната реклама привлича вниманието на хората, които прекарват все по дълго време извън дома. Външната реклама е способна да привлече нови клиенти и да генерира приходи и имидж за вашия бизнес дори, когато вие не работите.

Вертикал Екстрем