Ремонтни дейности и почистване

Поддръжката на сградите и фасадите в добро състояние е задължително условие за развитието на градската среда и основен фактор за комфорта и безопасността на хората.

Ние предлагаме:

Ремонти

  • Конструктивно укрепване на сгради.
  • Реконструкция на фасадни пространства.
  • Топло – и хидроизолация.
  • Мантажи и демонтажи по фасади, покриви и сложни технически съоръжения.

Почистване

  • Почистване на фасади.
  • Почистване на прозорци.
  • Абонаментно почистване.

 

Ремонтни дейности


Почистване