Консултации и обучения

Специфичните условия и обективните трудности при работата на височина изискват компетентен подход при осъществянето на подобен вид дейности.

Ние предлагаме:

  • Консултации и решаване на задания за достъп и позициониране на монтажници и детайли до работното пространство.
  • Разработка и използване на въжени осигурителни системи за позициониране и достъп.
  • Обучение и усъвършенстване на височинни специалисти.

Галерия