Рекламни позиции под наем

„Вертикал Екстрем” разполага със собствена мрежа от рекламни съоръжения в София и някои от по-големите градове на страната. Рекламните позиции са разположени на ключови места в най-оживените градски пространства, както и в близост до големи търговски обекти.

Рекламната площ включва: рекламни пространства тип мрежи (меш), калкани, покриви, билбордове.

Ние предлагаме:

  • Краткосрочно отдаване под наем на рекламни позиции, съобразено със сроковете на рекламните кампании.
  • Дългосрочно отдаване под наем на рекламни позиции.
  • Комбинирано отдаване под наем на различни видове рекламни позиции.