Покриви

04

Рекламно пространство, тип покрив

Позиция: гр. София, площад Света Неделя

 

Рекламно пространство, тип покрив

Позиция: гр. София, площад Народно събрание

 


 

Рекламно пространство, тип покрив

Позиция: гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен, срещу Национален дворец на културата