Почистване

 

Почистване на прозорци

Обект: гр. София, Парк-хотел Москва